1. club

  • infobrochure - clubreglement - organigram
    Wie is wie?
    Wat staat er nu weer in ons huishoudelijk reglement?

    Je vindt het hier.
  • Sponsordossier
    Wenst u de werking van BBC Makeba te ondersteunen. Bekijk ons sponsordossier en voor meer concrete vragen kan u contact opnemen met onze verantwoordelijke sponsoring Christiaan Van Strydonck (sponsor@makeba.be).