« Naar het overzicht

Makeba jeugdwerking


<p>BBC Makeba is een familiale club die op gezonde financi&euml;le wijze sportieve successen wil behalen. Daarom draagt de jeugdwerking een zeer grote verantwoordelijkheid met als opdracht het vormen van de toekomst van zowel elke individuele speler als van de club in zijn geheel.</p>

BBC Makeba Jeugdwerking Een sprong naar de toekomst


BBC Makeba is een familiale club die op gezonde financiële wijze sportieve successen wil behalen. Daarom draagt de jeugdwerking een zeer grote verantwoordelijkheid met als opdracht het vormen van de toekomst van zowel elke individuele speler als van de club in zijn geheel.


Deze opdracht hebben we vertaald in :



Visie


Als club proberen we ieder spelend lid basketbal te laten spelen op zijn/haar niveau. Hiervoor is onze visie gefundeerd op volgende pijlers :



 1. Het organiseren van trainingen (2x per week), wedstrijden en een basketbalkamp

 2. Zorgen voor gekwalificeerde trainers

 3. Een sterke doorstroming vanuit de jeugdwerking naar de seniorploegen realiseren

 4. Uitbouwen van een sterke begeleidingsstructuur : de sportieve cel

 5. Streven naar een jonge dynamisch club met een sportieve sterke ambitie binnen een familiale sfeer


Waarden



 1. Plezier


  • Elk speler moet met plezier basketbal kunnen uitoefenen


 2. Respect


  • Voor tegenstrevers

  • Voor scheidsrechters en officials

  • Voor ploeggenoten en club

  • Rasicme en pesten horen niet thuis in onze club


 3. Gelijkheid


  • Alle spelers krijgen dezelfde optimale kansen om in functie van hun vermogen en ambitie hun sportcarrière binnen de club uit te bouwen


 4. Fairplay en sportiviteit


  • Zijn een absolute noodzaak zowel op trainingen als op wedstrijden, op en naast het terrein



Jeugdwerking



 1. Basketopleiding


  • Opleiding van spelers tot bekwame basketters : na het aanleren van de basisbewegingen van basketbal moeten de spelers in staat zijn zich zinvol en gericht te bewegen tijdens het spelen van basketbal in ploegverband

  • Naast het sportieve aspect staat ook het clubleven in zijn geheel centraal in onze werking. Elk seizoen zorgen we voor een gevulde agenda van niet-sportieve activiteiten naast de lijn.


 2. Sterke begeleiding


  • In een geest van respect en fairplay organiseert de club trainingen en competitie

  • De sportieve cel :


   • Bepaalt 1 sportieve lijn die doorheen de hele club gevolgd moet worden

   • Maakt per leeftijdscategorie jaarprogramma’s op

   • Zorgt voor begeleiding en evaluatie van de coaches



 3. Opvoedkundige en sociale aspecten


  • Uit het sociaal karakter van sporten binnen ploegverband kunnen kinderen waardevolle mentale lessen leren en levenservaring opdoen :


   • Algemene communicatie

   • Verwerken van emoties rond winnen en verliezen

   • Doorzetten na een nederlaag of een zwakke persoonlijke prestatie

   • Leren motiveren van ploeggenoten

   • Leren geven en aanvaarden van opbouwende kritiek


  • BBC Makeba biedt de mogelijkheden aan om sociale, niet-sportieve contacten te organiseren en te stimuleren

  • De opvoedkundige taak van de club : Jeugdspelers leren er niet alleen basketbalvaardigheden, maar er wordt ook nadruk gelegd op gezond leven, sociale vaardigheden zoals bv. verdraagzaamheid, openheid en solidariteit, zich doelen stellen, karaktervorming, ...